Números 34

1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

3 niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä

4 ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin

5 ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen.

6 Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne.

7 Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen;

8 Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin.

9 Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne.

10 Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin;

11 Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella.

14 Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa.

16 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

18 ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan.

19 Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika;

20 simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika;

21 Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika;

22 daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika;

23 joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika;

24 efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika;

25 sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika;

26 isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika;

27 asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika,

29 Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan.