Salmos 122

1 Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem;

2 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

3 jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä.

4 Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.

5 Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

6 Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.

7 Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.

8 Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.

Capítulos

Bíblias