Deuteronômio 6

2 Teidän, teidän lastenne ja teidän lastenne lasten tulee pelätä Herraa, Jumalaanne, ja noudattaa koko elämänne ajan hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä annan teille.

3 Kuunnelkaa siis, israelilaiset! Noudattakaa näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan. Silloin te menestytte ja kasvatte suureksi kansaksi siinä maassa, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Näin on Herra, teidän isienne Jumala, luvannut.

5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi.

9 Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.

11 taloja, jotka ovat täynnä kaikenlaista hyvää, mitä ette ole niihin hankkineet, kallioon hakattuja vesisäiliöitä, joita ette ole itse hakanneet, viinitarhoja ja oliivipuita, joita ette ole istuttaneet. Kun sitten syötte itsenne kylläisiksi,

12 varokaa unohtamasta Herraa, joka johdatti teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta.

13 Teidän tulee pelätä Herraa, Jumalaanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä.

14 Älkää antautuko palvelemaan vieraita jumalia, joita teidän ympärillänne asuvat kansat palvovat,

15 ettei Herra, teidän Jumalanne, joka on keskellänne, vihastuisi teihin ja hävittäisi teitä maan päältä, sillä Herra vaatii omiltaan uskollisuutta.

17 vaan noudattakaa tinkimättä hänen käskyjään, niitä määräyksiä ja säädöksiä, jotka hän on teille antanut.

18 Tehkää sitä, mikä Herran sanan mukaan on oikeaa ja hyvää, että menestyisitte ja pääsisitte ottamaan haltuunne sen hyvän maan, josta Herra valalla vannoen antoi lupauksen esi-isillenne,

19 ja että voisitte karkottaa tieltänne kaikki vihollisenne, kuten Herra on luvannut.

21 Sano silloin pojallesi: 'Me olimme faraon orjia Egyptissä, mutta Herra johti meidät väkevällä kädellään pois Egyptistä

22 ja teki suuria ja tuhoisia ihmeitä ja tunnustekoja faraolle ja hänen hovilleen meidän silmiemme nähden.

23 Mutta meidät hän vei sieltä pois johdattaakseen meidät tänne ja antaakseen meille tämän maan, kuten hän oli valallaan luvannut esi-isillemme.

24 Herra, meidän Jumalamme, käski meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä häntä, että me aina menestyisimme ja että hän edelleenkin antaisi meidän elää.

25 Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'