Deuteronômio 27

2 Heti kun olette päässeet Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, teidän tulee pystyttää suuria kiviä, sivellä ne kalkilla

3 ja kirjoittaa niihin tämän lain kaikki käskyt. Silloin saatte asettua, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on teille luvannut, siihen maahan, jonka hän antaa teille, maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa.

4 Kun olette kulkeneet Jordanin yli, teidän tulee pystyttää Ebalinvuorelle kivet, joista olen teille juuri puhunut, ja sivellä ne kalkilla.

5 Rakentakaa sinne kivistä alttari Herralle, Jumalallenne. Älkää koskeko kiviin millään rautaisella työkalulla,

6 vaan rakentakaa Herran, Jumalanne, alttari kokonaisista luonnonkivistä ja uhratkaa sen päällä polttouhreja Herralle.

7 Uhratkaa myös yhteysuhreja, syökää ja iloitkaa Herran, Jumalanne edessä.

11 Tämän jälkeen Mooses sanoi kansalle:

13 Seuraavat heimot asettukoot Ebalinvuorelle julistamaan kirousta: Ruuben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja Naftali.

14 Leeviläisten on kuulutettava Israelin kansalle kovalla äänellä: