1 Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä.

2 Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan.

5 Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat,

8 Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat raken- tamasta kaupunkia.

9 Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan.

10 Tämä on luettelo Seemin jälkeläisistä. Seem oli satavuotias, kun hänelle syntyi Arpaksad. Tämä tapahtui kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.

11 Arpaksadin syntymän jälkeen Seem eli vielä 500 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

12 Kun Arpaksad oli elänyt 35 vuotta, hänelle syntyi Selah.

13 Selahin syntymän jälkeen Arpaksad eli vielä 403 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

14 Kun Selah oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Eber.

15 Eberin syntymän jälkeen Selah eli vielä 403 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

16 Kun Eber oli elänyt 34 vuotta, hänelle syntyi Peleg.

17 Pelegin syntymän jälkeen Eber eli vielä 430 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttä- riä.

18 Kun Peleg oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Reu.

19 Reun syntymän jälkeen Peleg eli vielä 209 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

20 Kun Reu oli elänyt 32 vuotta, hänelle syntyi Serug.

21 Serugin syntymän jälkeen Reu eli vielä 207 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.

22 Kun Serug oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Nahor.

23 Nahorin syntymän jälkeen Serug eli vielä 200 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttä- riä.

24 Kun Nahor oli elänyt 29 vuotta, hänelle syntyi Terah.

25 Terahin syntymän jälkeen Nahor eli vielä 119 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttä- riä.

26 Kun Terah oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyivät Abram, Nahor ja Haran.

27 Tämä on luettelo Terahin jälkeläisistä. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran, ja Haranille syntyi Loot.

28 Haran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassaan Kaldean Urissa.

29 Abram ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Sarai, ja Nahorin vaimo oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä.

30 Sarai oli hedelmätön, hän ei saanut lasta.

31 Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan Lootin sekä Abramin vaimon Sarain ja lähti kulkemaan heidän kanssaan Kaldean Urista Kanaaninmaan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät sinne asumaan.

32 Terah eli kaikkiaan 205 vuotta ja kuoli Harranissa.