Levítico 21

2 paitsi jos vainaja on hänen oman perheensä jäsen: äiti, isä, poika, tytär tai veli.

3 Epäpuhtaaksi hän saa tulla myös, jos vainaja on hänen luonaan asunut naimaton sisar.

4 Mutta hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä sellaisen vainajan lähelle, jolle hän on sukua avioliiton kautta.

6 Heidän tulee olla Jumalalleen pyhitettyjä, eivätkä he saa loukata Jumalansa kunniaa. He uhraavat Herralle kuuluvia tuliuhreja, Jumalalle tuotavaa ruokaa. Sen tähden heidän on oltava pyhät ja puhtaat.

8 Teidän tulee kohdella pappia pyhänä, koska hän uhraa ruokaa teidän Jumalallenne. Hän on teille pyhä, sillä minä, joka olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni, olen pyhä.

9 Jos papin tytär häpäisee itsensä harjoittamalla haureutta, hän samalla häpäisee isänsä; siksi hänet on poltettava.

11 Hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä kuolleen lähelle, ei edes surressaan isäänsä tai äitiään.

12 Hän ei saa suruaikanaan poistua pyhäköstä, ettei hän häpäisisi Jumalansa pyhäkköä, sillä hänet on voideltu ja vihitty Herran pyhällä öljyllä. Minä olen Herra.

13 Vaimokseen hänen tulee ottaa neitsyt.

14 Hän ei saa ottaa itselleen vaimoksi leskeä, miehensä hylkäämää eikä neitsyytensä menettänyttä naista eikä porttoa, vaan hänen tulee ottaa vaimokseen isänsä sukuun kuuluva neitsyt,

16 Herra sanoi Moosekselle:

18 Uhraamaan ei saa tulla kukaan, joka on sokea, rampa tai kasvoiltaan tai ruumiiltaan epämuodostunut,

19 kukaan, jolta on katkennut jalka tai käsi,

20 joka on kyttyräselkäinen tai kitukasvuinen, jonka silmäterä on samentunut tai jolla on ihottuma, rupitauti tai vialliset kivekset.

21 Kukaan pappi Aaronin suvun jäsen, jolla on jokin vamma, ei saa astua uhraamaan Herralle kuuluvia tuliuhreja; vammansa takia hän on kelpaamaton uhraamaan ruokaa Jumalalle.

22 Hän saa silti syödä Jumalan ruokaa, sekä erityisen pyhää että pyhää,

24 Näin Mooses puhui Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille.