Mateus 3

1 Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa:

2 Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!

4 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja.

5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä.

6 He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

8 Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!

9 Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä.

10 Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi.

16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.