Versículos Diários

At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas.

Deuteronômio 6:5

Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin.

1 João 4:19

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis