1 А оце нащадки Ааронові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі.

2 І оце імена Ааронових синів: перворідний Надав, і Авігу, Елеазар та Ітамар.

3 Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками.

4 Та помер Надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було. І були священиками Елеазар та Ітамар за життя батька свого Аарона.

5 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

6 Приведи Левієве плем'я, і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому.

7 І будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скинією заповіту, щоб виконувати службу скинійну.

8 І будуть вони стерегти всі речі скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну.

9 І даси Левитів Ааронові та синам його, власне йому вони дані від Ізраїлевих синів.

10 А Аарона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий.

11 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

12 А Я оце взяв Левитів з-посеред Ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу, з Ізраїлевих синів. І будуть Левити Мої,

13 бо Мій кожен перворідний. Того дня, коли Я був ударив кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, Мої вони будуть. Я Господь!

14 І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині, говорячи:

15 Перелічи Левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх.

16 І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано.

17 І були за йменнями своїми оці Левієві сини: Ґершон, і Кегат, і Мерарі.

18 А оце імена Ґершонових синів за їхніми родами: Лівні та Шім'ї.

19 А сини Кегатові за їхніми родами: Амрам і Їцгар, Хеврон і Уззіїл.

20 А сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші. Оце вони, роди Левієві, за домами своїх батьків.

21 Від Ґершона: рід Лівнієвих та рід Шім'їєвих. Оце вони, роди Ґершонових.

22 Перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, перелічені їхні сім тисяч і п'ятсот.

23 Роди Ґершонових будуть таборувати за наметом на захід.

24 А начальник батьківського дому Ґершонових Ел'ясаф, син Лаїлів.

25 А догляд Ґершонових синів у скинії заповіту: скинія внутрішня і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту,

26 і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його.

27 А від Кегата: рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Оззіїлових, оце вони, роди Кегатових.

28 Числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, вісім тисяч і шістсот, що пильнували сторожу святині.

29 Роди Кегатових синів отаборяться на подовжньому боці скинії на південь.

30 А начальник батькового дому родів Кегатових Еліцафан, син Уззіїлів.

31 А їхній догляд: ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому.

32 А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині.

33 Від Мерарі: рід Махлієвих, і рід Мушієвих, оце вони, роди Мерарієві.

34 А перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, шість тисяч і двісті.

35 А начальник батьківського дому Мерарієвих родів Цуріїл, син Авіхаїлів. Вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ.

36 А догляд сторожі Мерарієвих синів: дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її,

37 і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури.

38 А ті, що таборують спереду перед скинією, перед скинією заповіту на схід, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів. А чужий, хто наблизиться, буде забитий.

39 Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, двадцять і дві тисячі.

40 І сказав Господь до Мойсея: Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх.

41 І візьми для мене Левитів Я Господь! замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів.

42 І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів.

43 І було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими двадцять і дві тисячі двісті і сімдесят і три.

44 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

45 Візьми Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість їхньої худоби, і будуть Левити Мої. Я Господь!

46 А на окуп тих двохсот і семидесяти і трьох, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів,

47 то візьми по п'яти шеклів на голову, на міру шеклем святині візьмеш, двадцять ґер шекель,

48 і даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них.

49 І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих понад викуплених Левитами,

50 від перворідного Ізраїлевих синів узяв він ті гроші, тисячу і триста і шістдесят і п'ять на міру шеклем святині.

51 І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та синами його за Господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.