1 Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.

2 А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.

3 І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.

4 А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.

5 І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.

6 І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.

7 І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.

8 І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.

9 І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.

10 І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.

11 І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.

12 І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.

13 І рушили з Дофки й таборували в Алуші.

14 І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.

15 І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.

16 І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.

17 І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.

18 І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.

19 І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.

20 І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.

21 І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.

22 І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.

23 І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.

24 І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.

25 І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.

26 І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.

27 І рушили з Тахату й таборували в Тераху.

28 І рушили з Тераху й таборували в Мітці.

29 І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.

30 І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.

31 І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.

32 І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.

33 І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.

34 І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.

35 І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.

36 І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.

37 І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.

38 І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.

39 А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.

40 І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.

41 І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.

42 І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.

43 І рушили з Пунону й таборували в Овоті.

44 І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.

45 І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.

46 І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.

47 І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.

48 І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.

49 І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.

50 І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

51 Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,

52 то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.

53 І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.

54 І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.

55 А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.

56 І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.