Dependência

Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.

Salmos 118:5

As ek dink: My voet wankel -- dan ondersteun u goedertierenheid my, o HERE!

Salmos 94:18

wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Romanos 12:16

'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Salmos 23:1,2

Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.

Salmos 121:3

Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.

Filipenses 4:11

Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.

Isaías 41:13

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Provérbios 3:5,6

Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

Salmos 16:8

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

João 15:5

Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.

Êxodo 14:14

U self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant; U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit.

Salmos 44:3

'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek.

Salmos 16:1

Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Mateus 6:34

Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die HERE, die sal bestaan.

Provérbios 19:21

Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die HERE rig sy voetstappe.

Provérbios 16:9

En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Romanos 8:8

Al beswyk my vlees en my hart -- God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.

Salmos 73:26

Die seën van die HERE -- dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.

Provérbios 10:22

'n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

Salmos 127:1

Dan sal ons nie van U afwyk nie; hou ons in die lewe, dan sal ons u Naam aanroep. [ (Psalms 80:20) o HERE, God van die leërskare, herstel ons; laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word! ]

Salmos 80:19

Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie,

so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.

Romanos 12:4,5

Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

Isaías 40:29

'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?

My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

Salmos 121:1,2