A Última Palavra vem do Senhor

Eztaquiçuelaric biharamunean cer içanen den: ecen cer da çuen vicia? ecen appur batetacotz aguertzen eta guero deseguiten den vaporebat da.

Erran behar cindutenaren lekuan, Baldin Iaunac nahi badu, eta vici bagara, eguinen dugu haur edo hura.

Tiago 4:14,15

Ceruä eta lurra iraganen dirade, baina ene hitzac eztirade iraganen.

Mateus 24:35

Eta bera gauça guciac baino lehen da, eta gauça guciac harçaz consistitzen dirade.

Colossenses 1:17