Aniversário

Esquerrac emaiten drauzquiot neure Iaincoari çueçazco orhoitzapen handirequin,

Filipenses 1:3

Maiteá, desiratzen diat gauça gucietan prospera deçán, eta sendo aicén, hire arimá prospero den beçala.

3 João 1:2

Esquerrac emaiten drauzquiót neure Iaincoari bethi çueçaz, Iesus Christ Iaunean çuey eman içan çaiçuen Iaincoaren gratiagatic:

1 Coríntios 1:4

Eta dohatsu aiz sinhetsi baitun, ceren complituren baitirade Iaunaz erran çaizquinan gauçác

Lucas 1:45

Combat ona combatitu diát, neure cursua acabatu diát, fedea beguiratu diát.

2 Timóteo 4:7

Esquer bada Iaincoari bethi Christean triumpha eraciten draucunari: eta bere eçagutzearen vssaina eçagut eraciten draucunari leku gucietan.

2 Coríntios 2:14

Baina fidel da Iauna, ceinec confirmaturen baitzaituzte eta beguiraturen gaichtoaganic.

2 Tessalonicenses 3:3