Agradecimento pela Família

Eta haren abundantiatic guciéc recebitu v kan dugu, eta gratia gratiagatic.

João 1:16

Ecen cer remerciamendu Iaincoari renda ahal deçaqueogu çueçaz, gure Iaincoaren aitzinean çuen causaz alegueratzen garen alegrança guciagatic?

1 Tessalonicenses 3:9

Donatione on oro, eta dohain perfect oro garaitic da arguién Aitaganic iausten dela, cein baithan ezpaita cambiamenduric, ez aldizcazco itzalic.

Tiago 1:17

Esquerrac emaiten drauzquiot neure Iaincoari çueçazco orhoitzapen handirequin,

Filipenses 1:3