Aniversário de Criança

Aleguera çaitezte Iaunean bethiere: berriz diot, aleguera çaitezte.

Filipenses 4:4

Eta haourtchoa handitzen cen eta spirituz fortificatzen, eta bethatzen cen sapientiaz: eta Iaincoaren gratiá cen haren gainean.

Lucas 2:40