Ídolos

Iaunz eçaçue Iaincoaren harmadura gucia, deabruaren celatén contra resisti ahal deçaçuençát.

Efésios 6:11

Haourtoác, beguira çaitezte idoletaric. Amen.

1 João 5:21

Eta ezteçaçuela communica ilhumbearen obra fructu gabetan, baina aitzitic reprehendi-ere itzaçue.

Ecen heçaz ichilic eguiten diraden gaucén erraitea-ere deshonestate da.

Efésios 5:11,12

Ecen gaitz gucién erroa auaritiá duc, cein desiratzen dutelaric batzu erauci içan baitirade fedetic, eta bere buruäc anhitz doloretan nahaspilatu vkan baitituzté.

1 Timóteo 6:10

Mortificaitzaçue bada çuen membro lurraren gainecoac, paillardiçá, cithalqueriá, appetitu desordenatua, guthicia gaichtoa, eta auaritiá, cein baita idolatria.

Colossenses 3:5

Ala eztaquiçue ecen iniustoéc eztutela Iaincoaren resumá heretaturen?

Etzaiteztela engana, ez paillartéc, ez idolatréc, ez adulteroéc, ez malguèc, ez bugréc, ez ohoinéc, ez auaritiosoéc, ez hordiéc, ez gaitzerrailéc, ez harrapariéc, eztute Iaincoaren resumá heretaturen.

1 Coríntios 6:9,10

Bada herioaren eztena, bekatua da: eta bekatuaren botherea, Leguea.

1 Coríntios 15:56

Eztiat othoitz eguiten ken ditzán hec mundutic, baina beguira ditzán gaichtotic.

João 17:15

Ezadila gaizquiaz garait, baina garait eçac vnguiaz gaizquia.

Romanos 12:21