Órfãos

Etzaituztet vtziren çurtz: itzuliren naiz çuetara.

João 14:18

Religione pura eta macula gabea Iainco eta Aita baithan, haur da, çurtzén eta emazte alhargunén visitatzea bere tribulationetan: eta macula gabe bere buruären beguiratzea mundu hunetaric.

Tiago 1:27