Viúvas

Religione pura eta macula gabea Iainco eta Aita baithan, haur da, çurtzén eta emazte alhargunén visitatzea bere tribulationetan: eta macula gabe bere buruären beguiratzea mundu hunetaric.

Tiago 1:27

Emazte alhargunac ohoraitzac, eguiazqui alhargun diradenac.

1 Timóteo 5:3