Jó 21

1 Eyüp şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Sözümü dikkatle dinleyin, 2 Bana verdiğiniz avuntu bu olsun.

3 Bırakın ben de konuşayım, 2 Ben konuştuktan sonra alay edin.

4 ‹‹Yakınmam insana mı karşı? 2 Niçin sabırsızlanmayayım?

5 Bana bakın da şaşın, 2 Elinizi ağzınıza koyun.

6 Bunu düşündükçe içimi korku sarıyor, 2 Bedenimi titreme alıyor.

7 Kötüler niçin yaşıyor, 2 Yaşlandıkça güçleri artıyor?

8 Çocukları sapasağlam çevrelerinde, 2 Soyları gözlerinin önünde.

9 Evleri güvenlik içinde, korkudan uzak, 2 Tanrının sopası onlara dokunmuyor.

10 Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz, 2 İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz.

11 Çocuklarını sürü gibi salıverirler, 2 Yavruları oynaşır.

12 Tef ve lir eşliğinde şarkı söyler, 2 Ney sesiyle eğlenirler.

13 Ömürlerini bolluk içinde geçirir, 2 Esenlik içinde ölüler diyarına inerler.

14 Tanrıya, ‹Bizden uzak dur!› derler, 2 ‹Yolunu öğrenmek istemiyoruz.

15 Her Şeye Gücü Yeten kim ki, Ona kulluk edelim? 2 Ne kazancımız olur Ona dua etsek?›

16 Ama zenginlikleri kendi ellerinde değil. 2 Kötülerin öğüdü benden uzak olsun.

17 ‹‹Kaç kez kötülerin kandili söndü, 2 Başlarına felaket geldi, 2 Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi?

18 Kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi, 2 Kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular?

19 ‹Tanrı babaların cezasını çocuklarına çektirir› diyorsunuz, 2 Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu.

20 Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler, 2 Her Şeye Gücü Yetenin gazabını içsinler.

21 Çünkü sayılı ayları sona erince 2 Geride bıraktıkları aileleri için niye kaygı çeksinler?

22 ‹‹En yüksektekileri bile yargılayan Tanrıya 2 Kim akıl öğretebilir?

23 Biri gücünün doruğunda ölür, 2 Büsbütün rahat ve kaygısız.

24 Bedeni iyi beslenmiş, 2 İlikleri dolu.

25 Ötekiyse acı içinde ölür, 2 İyilik nedir hiç tatmamıştır.

26 Toprakta birlikte yatarlar, 2 Üzerlerini kurt kaplar.

27 ‹‹Bakın, düşüncelerinizi, 2 Bana zarar vermek için kurduğunuz düzenleri biliyorum.

28 ‹Büyük adamın evi nerede?› diyorsunuz, 2 ‹Kötülerin çadırları nerede?›

29 Yolculara hiç sormadınız mı? 2 Anlattıklarına kulak asmadınız mı?

30 Felaket günü kötü insan esirgenir, 2 Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir.

31 Kim davranışını onun yüzüne vurur? 2 Kim yaptığının karşılığını ona ödetir?

32 Mezarlığa taşınır, 2 Kabri başında nöbet tutulur.

33 Vadi toprağı tatlı gelir ona, 2 Herkes ardından gider, 2 Önüsıra gidenlerse sayısızdır.

34 ‹‹Boş laflarla beni nasıl avutursunuz? 2 Yanıtlarınızdan çıkan tek sonuç yalandır.››