Amizade

Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrıya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrıya düşman eder.

Tiago 4:4

Rut şöyle karşılık verdi: ‹‹Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak.

Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam, RAB bana daha kötüsünü yapsın.››

Rute 1:16,17

1 Saulla Davutun konuşması sona erdiğinde, Saul oğlu Yonatanın yüreği Davuta bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi.

2 O günden sonra Saul Davutu yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi.

3 Yonatan, Davuta beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı.

1 Samuel 18:1-3

Biri düşerse, öteki kaldırır. 2 Ama yalnız olup da düşenin vay haline! 2 Onu kaldıran olmaz.

Eclesiastes 4:10

Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.

Romanos 12:10

Yıkıma götüren dostlar vardır, 2 Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana. yıkıma gider››.

Provérbios 18:24

Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, 2 Akılsızlarla dost olansa zarar görür.

Provérbios 13:20

Demir demiri biler, 2 İnsan da insanı...

Provérbios 27:17

Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum.

Yani, ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum.

Romanos 1:11,12

Güzel koku ve buhur canı ferahlatır, 2 Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir.

Provérbios 27:9

Aldanmayın, ‹‹Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar.››

1 Coríntios 15:33

Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.

Hiç kimse hiçbir zaman Tanrıyı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.

1 João 4:11,12

Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, 2 Olayı diline dolayansa can dostları ayırır.

Provérbios 17:9

Huysuz kişi çekişmeyi körükler, 2 Dedikoducu can dostları ayırır.

Provérbios 16:28

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrıdandır. Seven herkes Tanrıdan doğmuştur ve Tanrıyı tanır.

1 João 4:7

Davut, ‹‹Saulun ailesinden daha sağ kalan, Yonatanın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı?›› diye sordu.

2 Samuel 9:1

Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.

João 15:13

Güzel koku ve buhur canı ferahlatır, 2 Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir.

Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma 2 Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme; 2 Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir.

Provérbios 27:9,10

Dost her zaman sever, 2 Kardeş sıkıntılı günde belli olur.

Provérbios 17:17

Açık bir azar, 2 Gizli tutulan sevgiden iyidir.

Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır, 2 Ama dostun seni iyiliğin için yaralar.

Provérbios 27:5,6

Mateus 19:19

İki kişi bir kişiden iyidir, 2 Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

Biri düşerse, öteki kaldırır. 2 Ama yalnız olup da düşenin vay haline! 2 Onu kaldıran olmaz.

Eclesiastes 4:9,10

Yalnız biri yenik düşer, 2 Ama iki kişi direnebilir. 2 Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.

Eclesiastes 4:12

Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim.

João 15:15

‹‹Kederli insana dost sevgisi gerekir, 2 Her Şeye Gücü Yetenden korkmaktan vaz geçse bile.

Jó 6:14

Yonatan, Davuta beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı.

1 Samuel 18:3

Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; 2 Tez öfkelenenle yola çıkma.

Yoksa onun yollarına alışır, 2 Kendini tuzağa düşmüş bulursun.

Provérbios 22:24,25

Ne iyi, ne güzeldir, 2 Birlik içinde kardeşçe yaşamak!

Salmos 133:1

Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma 2 Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme; 2 Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir.

Provérbios 27:10

1 Ne iyi, ne güzeldir, 2 Birlik içinde kardeşçe yaşamak!

2 Başa sürülen değerli yağ gibi, 2 Sakaldan, Harunun sakalından 2 Kaftanının yakasına dek inen yağ gibi.

3 Hermon Dağı'na yağan çiy 2 Siyon dağlarına yağıyor sanki. 2 Çünkü RAB orada bereketi, 2 Sonsuz yaşamı buyurdu.

Salmos 133:1-3

Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.

João 15:12

Tanrı kimsesizlere ev verir, 2 Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, 2 Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

Salmos 68:6

‹‹Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin›› diyen buyruğu Mesih'ten aldık.

1 João 4:21

İki kişi bir kişiden iyidir, 2 Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

Eclesiastes 4:9