Oração

Tanrıya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

Tiago 4:8

Sürekli dua edin.

1 Tessalonicenses 5:17

‹‹Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

Mateus 7:7,8

‹Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.›

Jeremias 33:3

İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.››

Mateus 21:22

Ey sen, duaları işiten, 2 Bütün insanlar sana gelecek.

Salmos 65:2

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, 2 Seni çok özlüyorum, 2 Canım sana susamış, 2 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, 2 Bütün varlığımla seni arıyorum.

Salmos 63:1

Tanrının önünde güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

1 João 5:14

Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrıdan dilemiyorsunuz.

Tiago 4:2

Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, 2 Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; 2 Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

Salmos 22:24

RABbi seviyorum, 2 Çünkü O feryadımı duyar.

Bana kulak verdiği için, 2 Yaşadığım sürece Ona sesleneceğim.

Salmos 116:1,2

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Filipenses 4:6,7

Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok; 2 Çünkü bizden yüz çevirdin, 2 Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

Isaías 64:7

2 İsa onlara, ‹‹Dua ederken şöyle söyleyin›› dedi: ‹‹Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin.

3 Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver.

4 Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme.››

Lucas 11:2-4

‹‹Ey Yeruşalimde oturan Siyon halkı, 2 Artık ağlamayacaksın! 2 Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek! 2 Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.

Isaías 30:19

Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.

Colossenses 4:2

Onlar bana yakarmadan yanıt verecek, 2 Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

Isaías 65:24

Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

Hebreus 4:16

Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Tiago 5:16

Ey halkım, her zaman Ona güven, 2 İçini dök Ona, 2 Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

Salmos 62:8

5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.

6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

7 Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rabden bir şey alacağını ummasın.

Tiago 1:5-8

Kalk, gece her nöbet başında haykır, 2 Rabbin huzurunda yüreğini su gibi dök! 2 Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için Ona ellerini aç.

Lamentações 2:19

Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

João 15:7

Gece yarısına doğru Pavlusla Silas dua ediyor, Tanrıyı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu.

Atos 16:25

RABbin önünde sakin dur, sabırla bekle; 2 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, 2 Kötü amaçlarına kavuşanlara.

Salmos 37:7

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, 2 O işitir sesimi.

Salmos 55:17

Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.››

Mateus 18:20

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

Filipenses 4:19

‹‹Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Mateus 7:7

Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

Tiago 1:6

5 Çünkü ölüm dalgaları beni kuşattı, 2 Yıkım selleri bastı,

6 Ölüler diyarının bağları sardı, 2 Ölüm tuzakları çıktı karşıma.

7 Sıkıntı içinde RABbe yakardım, 2 Tanrıma seslendim. 2 Tapınağından sesimi duydu, 2 Haykırışım kulaklarına ulaştı.

2 Samuel 22:5-7

Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, 2 Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!

Salmos 119:2

Baba Oğulda yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

João 14:13

Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

João 16:24

Baba Oğulda yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.››

João 14:13,14

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.

Efésios 3:20

‹‹Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Mateus 6:5

Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama!

Salmos 119:10

Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, 2 Rab beni dinlemezdi.

Salmos 66:18

Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.

Marcos 11:24

‹‹Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

Lucas 11:9,10

1 João 3:22

İmansızlık edip Tanrının vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrıyı yüceltti.

Tanrının vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.

Romanos 4:20,21

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruhun kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

Yürekleri araştıran Tanrı, Ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrının isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.

Romanos 8:26,27

Sıkıntı içinde RABbe yakardım, 2 Yardıma çağırdım Tanrımı. 2 Tapınağından sesimi duydu, 2 Haykırışım kulaklarına ulaştı.

Salmos 18:6

O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

Jeremias 29:12

‹‹Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

Lucas 6:27,28

Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

Jeremias 29:13

Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

1 João 5:15

Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, 2 Rab beni dinlemezdi.

Oysa Tanrı dinledi beni, 2 Kulak verdi duamın sesine.

Salmos 66:18,19

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

Mateus 7:11

Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rabden bir şey alacağını ummasın.

Tiago 1:6,7

‹‹Simun, Simun, Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır.

Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir.››

Lucas 22:31,32

Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim, 2 Yine RABbe dönelim.

Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrıya açalım:

Lamentações 3:40,41

Ağzımla Ona yakardım, 2 Övgüsü dilimden düşmedi.

Salmos 66:17

İman olmadan Tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrıya yaklaşan, Onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

Hebreus 11:6

Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ‹‹Baba›› dedi, ‹‹Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.››

Mateus 26:39

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir.

Mateus 6:7,8

9 ‹‹Bunun için siz şöyle dua edin: ‹Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.

10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.

11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin›.

Mateus 6:9-13

İsrailin Kutsalı, 2 Ona biçim veren RAB diyor ki, 2 ‹‹Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, 2 Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?

Isaías 45:11

Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Babadan ne dilerseniz size versin.

João 15:16

Yasaya kulağını tıkayanın 2 Duası da iğrençtir.

Provérbios 28:9

RAB diyor ki, 2 ‹‹Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.

Joel 2:12

Sıkıntılı gününde seslen bana, 2 Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

Salmos 50:15

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Mateus 6:7

Buna göre, erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim.

1 Timóteo 2:8

Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

Efésios 6:18

RAB kendisine yakaran, 2 İçtenlikle yakaran herkese yakındır.

Salmos 145:18

Bunlar İsanın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsanın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu.

Atos 1:14

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

Romanos 12:12

Yoksulların duasına kulak verecek, 2 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

Salmos 102:17

RAB yine de ilgilendi sıkıntılarıyla 2 Yakarışlarını duyunca.

Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, 2 Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.

Salmos 106:44,45

‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.

Mateus 18:18

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Filipenses 4:6

16 Her zaman sevinin.

17 Sürekli dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Bundan kurtulmak için Rabbe üç kez yalvardım.

Ama O bana, ‹‹Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır›› dedi. İşte, Mesihin gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

2 Coríntios 12:8,9

Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır, 2 Ne zaman seslensem, duyar beni.

Salmos 4:3

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Mateus 6:6

Mateus 17:21

Tanrının önünde güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

1 João 5:14,15

1 İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: ‹‹Kentin birinde Tanrıdan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı.

3 Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip, ‹Davacı olduğum kişiden hakkımı al› diyordu.

4 ‹‹Yargıç bir süre ilgisiz kaldı. Ama sonunda kendi kendine, ‹Ben her ne kadar Tanrıdan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek› dedi.››

6 Rab şöyle devam etti: ‹‹Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz.

7 Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?

8 Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?››

Lucas 18:1-8

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, 2 Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

Salmos 5:3

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Mateus 6:6,7

Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.

1 Pedro 4:7

Bu nedenle Onun aracılığıyla Tanrıya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.

Hebreus 7:25

Bulma fırsatı varken RABbi arayın, 2 Yakındayken Ona yakarın.

Isaías 55:6