Versículos Diários

Çünkü O hem yaralar hem sarar, 2 O incitir, ama elleri sağaltır.

Jó 5:18

Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrının kudretli eli altında kendinizi alçaltın.

Bütün kaygılarınızı Ona yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

1 Pedro 5:6,7

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis