Versículos do dia

Geçmiş günleri anıyor, 2 Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, 2 Ellerinin işine bakıp dalıyorum.

Yahudiyenin Mesihe ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı.

Yalnız, ‹‹Bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor›› dendiğini duymuşlardı.

Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı.