1 Ey bütün halklar, dinleyin! 2 Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,

2 Halk çocukları, bey çocukları, 2 Zenginler, yoksullar!

3 Bilgelik dökülecek ağzımdan, 2 Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,

4 Kulak vereceğim özdeyişlere, 2 Lirle yorumlayacağım bilmecemi.

5 Niçin korkayım kötü günlerde 2 Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?

6 Onlar varlıklarına güvenir, 2 Büyük servetleriyle böbürlenirler.

7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, 2 Tanrıya fidye veremez.

8 Çünkü hayatın fidyesi büyüktür, 2 Kimse ödemeye yeltenmemeli.

9 Böyle olmasa, 2 Sonsuza dek yaşar insan, 2 Mezar yüzü görmez.

10 Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü, 2 Aptallarla budalaların yok olduğunu. 2 Mallarını başkalarına bırakıyorlar.

11 Mezarları, sonsuza dek evleri, 2 Kuşaklar boyu konutları olacak, 2 Topraklarına kendi adlarını verseler bile. evleri, kuşaklar boyu konutları olacak››, Masoretik metin ‹‹ ‹Evlerimiz sonsuza dek kalacak› diye düşünüyorlar››.

12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan, 2 Ölüp giden hayvanlar gibi.

13 Budalaların yolu, 2 Onların sözünü onaylayanların sonu budur. |iSela

14 Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler, 2 Ölüm güdecek onları. 2 Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak, 2 Cesetleri çürüyecek, 2 Ölüler diyarı onlara konut olacak.

15 Ama Tanrı beni 2 Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak 2 Ve yanına alacak. |iSela

16 Korkma biri zenginleşirse, 2 Evinin görkemi artarsa.

17 Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez, 2 Görkemi onunla mezara gitmez.

18 Yaşarken kendini mutlu saysa bile, 2 Başarılı olunca övülse bile.

19 Atalarının kuşağına katılacak, 2 Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.

20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan, 2 Ölüp giden hayvanlar gibi.