1 Ey Tanrı, yakarışımı işit, 2 Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, 2 Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

3 Çünkü sen benim için sığınak, 2 Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

4 Çadırında sonsuza dek oturmak 2 Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. |iSela

5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun, 2 Adından korkanların mirasını bana verdin.

6 Kralın günlerine gün kat, 2 Yılları yüzyıllar olsun!

7 Tanrının huzurunda sonsuza dek tahtında otursun; 2 Onu sevgin ve sadakatinle koru!

8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, 2 Her gün adaklarımı yerine getireceğim.