1 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB, 2 İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2 Kutsal tapınağına doğru eğilir, 2 Adına şükrederim, 2 Sevgin, sadakatin için. 2 Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, 2 İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

4 Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, 2 Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

5 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB, 2 Çünkü çok yücesin.

6 RAB yüksekse de, 2 Alçakgönüllüleri gözetir, 2 Küstahları uzaktan tanır.

7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 2 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, 2 Sağ elin beni kurtarır.

8 Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. 2 Sevgin sonsuzdur, ya RAB, 2 Elinin eserini bırakma!