1 RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur.

2 Böyle desin RABbin kurtardıkları, 2 Düşman pençesinden özgür kıldıkları,

3 Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneydenfş, 2 Bütün ülkelerden topladıkları.

4 Issız çöllerde dolaştılar, 2 Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar.

5 Aç, susuz, 2 Sefil oldular.

6 O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden.

7 Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, 2 Onlara doğru yolda öncülük etti.

8 Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir, 2 Aç canı iyiliklerle doyurur.

10 Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar, 2 Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu.

11 Çünkü Tanrının buyruklarına karşı çıkmışlardı, 2 Küçümsemişlerdi Yüceler Yücesinin öğüdünü.

12 Ağır işlerle hayatı onlara zehir etti, 2 Çöktüler, yardım eden olmadı.

13 O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden;

14 Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan, 2 Kopardı zincirlerini.

15 Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

16 Çünkü tunç kapıları kırdı, 2 Demir kapı kollarını parçaladı O.

17 Cezalarını buldu aptallar, 2 Suçları, isyanları yüzünden.

18 İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden, 2 Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı.

19 O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden.

20 Sözünü gönderip iyileştirdi onları, 2 Kurtardı ölüm çukurundan.

21 Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

22 Şükran kurbanları sunsunlar 2 Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar Onun yaptıklarını!

23 Gemilerle denize açılanlar, 2 Okyanuslarda iş yapanlar,

24 RABbin işlerini, 2 Derinliklerde yaptığı harikaları gördüler.

25 Çünkü O buyurunca şiddetli bir fırtına koptu, 2 Dalgalar şaha kalktı.

26 Göklere yükselip diplere indi gemiler, 2 Sıkıntıdan canları burunlarına geldi gemicilerin,

27 Sarhoş gibi sallanıp sendelediler, 2 Ustalıkları işe yaramadı.

28 O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden.

29 Fırtınayı limanlığa çevirdi, 2 Yatıştı dalgalar;

30 Rahatlayınca sevindiler, 2 Diledikleri limana götürdü RAB onları.

31 Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

32 Yüceltsinler Onu halk topluluğunda, 2 Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında.

33 Irmakları çöle çevirir, 2 Pınarları kurak toprağa,

34 Verimli toprağı çorak alana, 2 Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden.

35 Çölü su birikintisine çevirir, 2 Kuru toprağı pınara.

36 Açları yerleştirir oraya; 2 Oturacak bir kent kursunlar,

37 Tarlalar ekip bağlar diksinler, 2 Bol ürün alsınlar diye.

38 RABbin kutsamasıyla, 2 Çoğaldılar alabildiğine, 2 Eksiltmedi hayvanlarını.

39 Sonra azaldılar, alçaldılar, 2 Baskı, sıkıntı ve acı yüzünden.

40 RAB rezalet saçtı soylular üzerine, 2 Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları.

41 Ama yoksulu sefaletten kurtardı, 2 Davar sürüsü gibi çoğalttı ailelerini.

42 Doğru insanlar görüp sevinecek, 2 Kötülerse ağzını kapayacak.

43 Aklı olan bunları göz önünde tutsun, 2 RAB'bin sevgisini dikkate alsın.