1 RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun! 2 Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!

2 Övgüler sunun Ona güçlü işleri için! 2 Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak Ona övgüler sunun! 2 Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!

4 Tef ve dansla Ona övgüler sunun! 2 Saz ve neyle Ona övgüler sunun!

5 Zillerle Ona övgüler sunun! 2 Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!