1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab, 2 Yalvarışıma iyi kulak ver!

3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, 2 Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4 Ama sen bağışlayıcısın, 2 Öyle ki senden korkulsun.

5 RABbi gözlüyorum, 2 Canım RABbi gözlüyor, 2 Umut bağlıyorum Onun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden, 2 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, 2 Canım Rabbi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RABbe umut bağla! 2 Çünkü RABde sevgi, 2 Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarından 2 Fidyeyle O kurtaracaktır.