1 RABbe övgüler sunun! 2 Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek! 2 Ona övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalimi, 2 Bir araya topluyor İsrailin sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir, 2 Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler, 2 Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, 2 Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder, 2 Kötüleri yere çalar.

7 RABbe şükran ezgileri okuyun, 2 Tanrımızı lirle, ilahilerle övün.

8 Odur gökleri bulutlarla kaplayan, 2 Yeryüzüne yağmur sağlayan, 2 Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara, 2 Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır, 2 Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan, 2 Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

12 RABbi yücelt, ey Yeruşalim! 2 Tanrına övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, 2 İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar, 2 Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir, 2 Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır, 2 Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur, 2 Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları, 2 Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup soyuna, 2 Kurallarını, ilkelerini İsraile bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, 2 Onlar O'nun ilkelerini bilmezler. RAB'be övgüler sunun!