1 Ey doğru insanlar, RABbe sevinçle haykırın! 2 Dürüstlere Onu övmek yaraşır.

2 Lir çalarak RABbe şükredin, 2 On telli çenk eşliğinde Onu ilahilerle övün.

3 Ona yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.

4 Çünkü RABbin sözü doğrudur, 2 Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever, 2 RABbin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RABbin sözüyle, 2 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

7 Deniz sularını bir araya toplar, 2 Engin suları ambarlara depolar.

8 Bütün yeryüzü RABden korksun, 2 Dünyada yaşayan herkes Ona saygı duysun.

9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; 2 O buyurunca, her şey belirdi.

10 RAB ulusların planlarını bozar, 2 Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

11 Ama RABbin planları sonsuza dek sürer, 2 Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa, 2 Kendisi için seçtiği halka!

13 RAB göklerden bakar, 2 Bütün insanları görür.

14 Oturduğu yerden, 2 Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

15 Herkesin yüreğini yaratan, 2 Yaptıkları her şeyi tartan Odur.

16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, 2 Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

17 Zafer için at boş bir umuttur, 2 Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

18 Ama RABbin gözü kendisinden korkanların, 2 Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır, 2 Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

20 Umudumuz RABdedir, 2 Yardımcımız, kalkanımız Odur.

21 Onda sevinç bulur yüreğimiz, 2 Çünkü Onun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende, 2 Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!