1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar! 2 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, 2 Sarsılsın yeryüzü!

2 RAB Siyonda uludur, 2 Yücedir O, bütün halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını! 2 O kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral, 2 Eşitliği sen sağladın, 2 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

5 Yüceltin Tanrımız RABbi, 2 Ayaklarının taburesi önünde tapının! 2 O kutsaldır.

6 Musayla Harun Onun kâhinlerindendi, 2 Samuel de Onu adıyla çağıranlar arasındaydı. 2 RABbe seslenirlerdi, 2 O da yanıtlardı.

7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, 2 Uydular Onun buyruklarına, 2 Kendilerine verdiği kurallara.

8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara; 2 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, 2 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin, 2 Tapının O'na kutsal dağında! 2 Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.