1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş, 2 Kudret giyinip kuşanmış. 2 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş, 2 Varlığın öncesizliğe uzanır.

3 Denizler gürlüyor, ya RAB, 2 Denizler gümbür gümbür gürlüyor, 2 Denizler dalgalarını çınlatıyor.

4 Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden, 2 Denizlerin azgın dalgalarından 2 Daha güçlüdür.

5 Koşulların hep geçerlidir; 2 Tapınağına kutsallık yaraşır 2 Sonsuza dek, ya RAB.