1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, 2 Kaçsın önünden Ondan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; 2 Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi 2 Yok olsun kötüler Tanrının önünde!

3 Ancak doğrular sevinsin, 2 Bayram etsinler Tanrının önünde, 2 Neşeyle coşsunlar.

4 Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.

5 Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

6 Tanrı kimsesizlere ev verir, 2 Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, 2 Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

7 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, 2 Çölde yürüdüğünde, |iSela

8 Yer sarsıldı, 2 Göklerden yağmur boşandı Tanrının önünde, 2 Sina Dağı sarsıldı 2 Tanrının, İsrailin Tanrısının önünde.

9 Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, 2 Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.

10 Halkın oraya yerleşti, 2 İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.

11 Rab buyruk verdi, 2 Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:

12 ‹‹Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! 2 Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.

13 Ağılların arasında uyurken, 2 Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı 2 Bir güvercine benzersiniz.››

14 Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, 2 Sanki Salmon Dağına kar yağıyordu.

15 Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! 2 Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!

16 Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz 2 Tanrının yerleşmek için seçtiği dağa? 2 Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.

17 Tanrının savaş arabaları sayısızdır, 2 Rab kutsallık içinde Sinadan geldi.

18 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, 2 İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, 2 Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

19 Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, 2 Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun. |iSela

20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır, 2 Ölümden kurtarış yalnız Egemen RABbe özgüdür.

21 Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, 2 Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.

22 Rab, ‹‹Onları Başandan, 2 Denizin derinliklerinden geri getireceğim›› der,

23 ‹‹Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, 2 Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.››

24 Ey Tanrı, senin zafer alayını, 2 Tanrımın, Kralımın kutsal yere törenle gelişini gördüler:

25 Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, 2 Ortada tef çalan genç kızlar.

26 ‹‹Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, 2 Toplantılarınızda Tanrıya, RABbe övgüler sunun!››

27 Önde en küçük oymak Benyamin, 2 Kalabalık halinde Yahuda önderleri, 2 Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!

28 Ey Tanrı, Yeruşalimdeki tapınağından göster gücünü, 2 Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. 2 Krallar sana armağanlar sunacak.

30 Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, 2 Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, 2 Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, 2 Dağıt savaştan zevk alan halkları! boğalar›› ise irili ufaklı ulusları simgelemektedir.

31 Mısırdan elçiler gelecek, 2 Kûşlular ellerini Tanrıya doğru kaldırıverecek.

32 Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrıya ezgiler söyleyin, 2 İlahilerle övün Rabbi, |iSela

33 Göklere, kadim göklere binmiş olanı. 2 İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!

34 Tanrının gücünü tanıyın; 2 Onun yüceliği İsrailin üzerinde, 2 Gücü göklerdedir.

35 Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! 2 İsrail'in Tanrısı'na, 2 Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!