1 RABbin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim, 2 Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim, 2 Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

3 Dedin ki, ‹‹Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, 2 Kulum Davuta şöyle ant içtim:

4 ‹Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, 2 Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.› ›› |iSela

5 Ya RAB, gökler över harikalarını, 2 Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.

6 Çünkü göklerde RABbe kim eş koşulur? 2 Kim benzer RABbe ilahi varlıklar arasında?

7 Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır, 2 Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Senin gibi güçlü RAB var mı? 2 Sadakatin çevreni sarar.

9 Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer, 2 Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.

10 Sen Rahavı leş ezer gibi ezdin, 2 Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın. düşmanları kastediyor.

11 Gökler senindir, yeryüzü de senin; 2 Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

12 Kuzeyi, güneyi sen yarattın, 2 Tavor ve Hermon dağları 2 Sana sevincini dile getiriyor.

13 Kolun güçlüdür, 2 Elin kudretli, sağ elin yüce.

14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, 2 Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

15 Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB! 2 Yüzünün ışığında yürürler.

16 Gün boyu senin adınla sevinir, 2 Doğruluğunla yücelirler.

17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin, 2 Lütfun sayesinde gücümüz artar.

18 Kalkanımız RABbe, 2 Kralımız İsrailin Kutsalına aittir.

19 Geçmişte bir görüm aracılığıyla, 2 Sadık kullarına şöyle dedin: 2 ‹‹Bir yiğide yardım ettim, 2 Halkın içinden bir genci yükselttim.

20 Kulum Davutu buldum, 2 Kutsal yağımla onu meshettim.

21 Elim ona destek olacak, 2 Kolum güç verecek.

22 Düşman onu haraca bağlayamayacak, 2 Kötüler onu ezmeyecek.

23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım, 2 Ondan nefret edenleri vuracağım.

24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak, 2 Benim adımla gücü yükselecek.

25 Sağ elini denizin, 2 Irmakların üzerine egemen kılacağım.

26 ‹Babam sensin› diye seslenecek bana, 2 ‹Tanrım, kurtuluşumun kayası.›

27 Ben de onu ilk oğlum, 2 Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, 2 Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek, 2 Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.

30 ‹‹Çocukları yasamdan ayrılır, 2 İlkelerime göre yaşamazsa;

31 Kurallarımı bozar, 2 Buyruklarıma uymazsa,

32 İsyanlarını sopayla, 2 Suçlarını dayakla cezalandıracağım.

33 Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek, 2 Sadakatime sırt çevirmeyeceğim.

34 Antlaşmamı bozmayacak, 2 Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.

35 Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim, 2 Davuta yalan söylemeyeceğim.

36 Onun soyu sonsuza dek sürecek, 2 Tahtı karşımda güneş gibi duracak,

37 Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi 2 Sonsuza dek kalacak.›› |iSela

38 Ama sen reddettin, sırt çevirdin, 2 Çok öfkelendin meshettiğin krala.

39 Kulunla yaptığın antlaşmadan vazgeçtin, 2 Onun tacını yere atıp kirlettin.

40 Yıktın bütün surlarını, 2 Viran ettin kalelerini.

41 Yoldan geçen herkes onu yağmaladı, 2 Yüzkarası oldu komşularına.

42 Hasımlarının sağ elini onun üstüne kaldırdın, 2 Bütün düşmanlarını sevindirdin.

43 Kılıcının ağzını başka yöne çevirdin, 2 Savaşta ona yan çıkmadın.

44 Görkemine son verdin, 2 Tahtını yere çaldın.

45 Gençlik günlerini kısalttın, 2 Onu utanca boğdun. |iSela

46 Ne zamana dek, ya RAB? 2 Sonsuza dek mi gizleneceksin? 2 Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini, 2 Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen, 2 Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran? |iSela

49 Ya Rab, nerede o eski sevgin? 2 Davuta göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin!

50 Anımsa, ya Rab, kullarının nasıl rezil olduğunu, 2 Bütün halkların hakaretini bağrımda nasıl taşıdığımı, 2 Düşmanlarının hakaretini, ya RAB, 2 Meshettiğin kralın attığı adıma edilen hakaretleri.

52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be! 2 Amin! Amin!