1 Gökler Tanrının görkemini açıklamakta, 2 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

2 Gün güne söz söyler, 2 Gece geceye bilgi verir.

3 Ne söz geçer orada, ne de konuşma, 2 Sesleri duyulmaz.

4 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, 2 Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

5 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, 2 Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.

6 Göğün bir ucundan çıkar, 2 Öbür ucuna döner, 2 Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

7 RABbin yasası yetkindir, cana can katar, 2 RABbin buyrukları güvenilirdir, 2 Saf adama bilgelik verir,

8 RABbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, 2 RABbin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır, 2 RABbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur, 2 Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu, 2 Onlara uyanların ödülü büyüktür.

12 Kim yanlışlarını görebilir? 2 Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, 2 İzin verme bana egemen olmalarına! 2 O zaman büyük isyandan uzak, 2 Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler, 2 Yüreğimdeki düşünceler, 2 Kabul görsün senin önünde, 2 Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim! ‹‹Goel›› sözcüğü ‹‹Yakın akraba›› anlamına gelir (bkz. Rut 2:20).