1 Ben RABbe sığınırım, 2 Nasıl dersiniz bana, 2 ‹‹Kuş gibi kaç dağlara.

2 Bak, kötüler yaylarını geriyor, 2 Temiz yürekli insanları 2 Karanlıkta vurmak için 2 Oklarını kirişine koyuyor.

3 Temeller yıkılırsa, 2 Ne yapabilir doğru insan?››

4 RAB kutsal tapınağındadır, 2 Onun tahtı göklerdedir, 2 Bütün insanları görür, 2 Herkesi sınar.

5 RAB doğru insanı sınar, 2 Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, 2 Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever; 2 Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek. kesin olarak bilinmiyor.