Sofonias 2

1 Ey utanmaz ulus, toparlan! 2 Hakkında ferman çıkmadan, 2 Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, 2 RABbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, 2 RABbin öfke günü gelmeden toparlan.

3 Ey RABbin ilkelerini yerine getirenler, 2 Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RABbe yönelin. 2 Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. 2 Belki RABbin öfke gününde kurtulabilirsiniz.

4 Gazze bomboş kalacak, 2 Viraneye dönecek Aşkelon, 2 Boşaltılacak Aşdot öğle vakti, 2 Ekron temelden yıkılacak.

5 Deniz kıyısında yaşayan 2 Keretfç ulusunun vay haline! 2 Ey Filist ülkesi Kenan, 2 RABbin yargısı sana karşıdır. 2 Hepinizi yok edecek RAB, 2 Ülkede yaşayan kimse kalmayacak.

6 Deniz kıyısındaki ülkeniz, 2 Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;

7 Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek. 2 Orada otlatacaklar sürülerini, 2 Aşkelonun evlerinde geceleyecekler. 2 Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak. 2 Eski gönençlerine kavuşturacak onları.

8 İsrailin Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Moavlıların halkımı nasıl aşağıladığını, 2 Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini, 2 Onları nasıl alaya aldığını 2 Topraklarını nasıl tehdit ettiğini duydum. 2 Varlığım hakkı için, 2 Moav kesinlikle Sodom gibi, 2 Ammon da Gomora gibi olacak. 2 Otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak, 2 Sonsuza dek virane kalacak. 2 Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak. 2 Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.››

10 Gururlanmalarının, 2 Her Şeye Egemen RABbin halkını aşağılayıp 2 Alay etmelerinin karşılığı bu olacak.

11 Dehşete düşürecek RAB onları, 2 Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek. 2 Kıyılardaki bütün uluslar, 2 Bulundukları yerde Ona tapınacaklar.

12 ‹‹Ey Kûşlular, 2 Siz de benim kılıcımla öleceksiniz›› diyor RAB.

13 RAB elini kuzeye doğru uzatıp 2 Asuru yok edecek. 2 Ninovayı viraneye, 2 Çöl gibi kurak bir alana çevirecek.

14 Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak. 2 Sütun başlıklarında ishakkuşları, kır baykuşları barınacak. 2 Sesleri pencerelerde yankılanacak, 2 Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü, 2 Sedir kirişler ortaya çıkacak.

15 İşte budur güvenlikte olduğunu sanan, 2 ‹‹Bir ben varım, benden başkası yok›› diyen eğlence düşkünü kent. 2 Nasıl da viraneye döndü, 2 Yabanıl hayvanlara barınak oldu! 2 Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.