1 Ey Tanrı, adaletini krala, 2 Doğruluğunu kral oğluna armağan et.

2 Senin halkını doğrulukla, 2 Mazlum kullarını adilce yargılasın!

3 Dağlar, tepeler, 2 Halka adilce gönenç getirsin!

4 Mazlumlara hakkını versin, 2 Yoksulların çocuklarını kurtarsın, 2 Zalimleriyse ezsin!

5 Güneş ve ay durdukça, 2 Kral kuşaklar boyunca yaşasın; metin ‹‹Kuşaklar boyunca senden korksunlar.››

6 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, 2 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!

7 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, 2 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

8 Egemenlik sürsün denizden denize, 2 Fırattan yeryüzünün ucuna dek!

9 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, 2 Düşmanları toz yalasın.

10 Tarşişin ve kıyı ülkelerinin kralları 2 Ona haraç getirsin, 2 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!

11 Bütün krallar önünde yere kapansın, 2 Bütün uluslar ona kulluk etsin!

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu, 2 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.

13 Yoksula, düşküne acır, 2 Düşkünlerin canını kurtarır.

14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, 2 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral! 2 Ona Saba altını versinler; 2 Durmadan dua etsinler onun için, 2 Gün boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun, 2 Dağ başlarında dalgalansın! 2 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, 2 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, 2 Güneş durdukça adı var olsun, 2 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, 2 Bütün uluslar ‹‹Ne mutlu ona›› desin!

18 RAB Tanrıya, İsrailin Tanrısına övgüler olsun, 2 Harikalar yaratan yalnız Odur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, 2 Bütün yeryüzü Onun yüceliğiyle dolsun! 2 Amin! Amin!

20 İşay oğlu Davut'un duaları burada bitiyor.