1 Övgüler sunun RABbe! Övgüler sunun, ey RABbin kulları, 2 RABbin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek 2 RABbin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 2 RABbin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir, 2 Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi, 2 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara 2 Bakmak için eğilen?

7 Dü��künü yerden kaldırır, 2 Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla, 2 Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur, 2 Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!