1 RABbe övgüler sunun! 2 RABbe yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sadık kullarının toplantısında 2 Onu ezgilerle övün!

2 İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun, 2 Siyon halkı Krallarıyla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, 2 Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır, 2 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, 2 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler, 2 Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar, 2 Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire, 2 Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar! 2 Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!