1 İsrail Mısırdan çıktığında, 2 Yakupun soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

2 Yahuda Rabbin kutsal yeri oldu, 2 İsrail de Onun krallığı.

3 Deniz olanı görüp geri çekildi, 2 Şeria Irmağı tersine aktı.

4 Dağlar koç gibi, 2 Tepeler kuzu gibi sıçradı.

5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? 2 Ey Şeria, neden tersine aktın?

6 Ey dağlar, niçin koç gibi, 2 Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

7 Titre, ey yeryüzü, 2 Kayayı havuza, 2 Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde, 2 Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.