1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil, 2 Sevgin ve sadakatin uğruna, 2 Kendi adını yücelt!

2 Niçin uluslar: 2 ‹‹Hani, nerede onların Tanrısı?›› desin.

3 Bizim Tanrımız göklerdedir, 2 Ne isterse yapar.

4 Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, 2 İnsan elinin eseridir.

5 Ağızları var, konuşmazlar, 2 Gözleri var, görmezler,

6 Kulakları var, duymazlar, 2 Burunları var, koku almazlar,

7 Elleri var, hissetmezler, 2 Ayakları var, yürümezler, 2 Boğazlarından ses çıkmaz.

8 Onları yapan, onlara güvenen herkes 2 Onlar gibi olacak!

9 Ey İsrail halkı, RABbe güven, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RABbe güven, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RABden korkanlar, RABbe güvenin, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak, 2 İsrail halkını, 2 Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük, 2 Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi, 2 Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB 2 Sizleri kutsasın.

16 Göklerin öteleri RABbindir, 2 Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler, 2 RABbe övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven, 2 Şimdiden sonsuza dek. RAB'be övgüler sunun!