1 RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan, 2 Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran, 2 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran Odur, 2 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

6 RAB bütün düşkünlere 2 Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musaya, 2 İşlerini İsraillilere açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz, 2 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz, 2 Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, 2 Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa, 2 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir, 2 Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü, 2 Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider, 2 Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, 2 Antlaşmasına uyan 2 Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur, 2 Onun egemenliği her yeri kapsar.

20 RABbe övgüler sunun, ey sizler, Onun melekleri, 2 Onun sözünü dinleyen, 2 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RABbe övgüler sunun, ey sizler, 2 Onun bütün göksel orduları, 2 İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun, 2 Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! 2 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!