1 RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını!

2 Onu ezgilerle, ilahilerle övün, 2 Bütün harikalarını anlatın!

3 Kutsal adıyla övünün, 2 Sevinsin RABbe yönelenler!

4 RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

5 Ey sizler, kulu İbrahimin soyu, 2 Seçtiği Yakupoğulları, 2 Onun yaptığı harikaları, 2 Olağanüstü işlerini 2 Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

7 Tanrımız RAB Odur, 2 Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

8 O antlaşmasını, 2 Bin kuşak için verdiği sözü, 2 İbrahimle yaptığı antlaşmayı, 2 İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

10 ‹‹Hakkınıza düşen mülk olarak 2 Kenan ülkesini size vereceğim›› diyerek, 2 Bunu Yakup için bir kural, 2 İsraille sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

12 O zaman bir avuç insandılar, 2 Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.

13 Bir ulustan öbürüne, 2 Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.

14 RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi, 2 Onlar için kralları bile payladı:

15 ‹‹Meshettiklerime dokunmayın, 2 Peygamberlerime kötülük etmeyin!›› dedi.

16 Ülkeye kıtlık gönderdi, 2 Bütün yiyeceklerini yok etti.

17 Önlerinden bir adam göndermişti, 2 Köle olarak satılan Yusuftu bu.

18 Zincir vurup incittiler ayaklarını, 2 Demir halka geçirdiler boynuna,

19 Söyledikleri gerçekleşinceye dek, 2 RABbin sözü onu sınadı.

20 Kral adam gönderip Yusufu salıverdi, 2 Halklara egemen olan onu özgür kıldı.

21 Onu kendi sarayının efendisi, 2 Bütün varlığının sorumlusu yaptı;

22 Önderlerini istediği gibi eğitsin, 2 İleri gelenlerine akıl versin diye.

23 O zaman İsrail Mısıra gitti, 2 Yakup Ham ülkesine yerleşti.

24 RAB halkını alabildiğine çoğalttı, 2 Düşmanlarından sayıca artırdı onları.

25 Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: 2 Halkından tiksindiler, 2 Kullarına kurnazca davrandılar.

26 Kulu Musayı, 2 Seçtiği Harunu gönderdi aralarına.

27 Onlar gösterdiler RABbin belirtilerini, 2 Ham ülkesinde şaşılası işlerini.

28 Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB, 2 Çünkü Mısırlılar Onun sözlerine karşı gelmişti.

29 Kana çevirdi sularını, 2 Öldürdü balıklarını.

30 Ülkede kurbağalar kaynaştı 2 Krallarının odalarına kadar.

31 RAB buyurunca sinek sürüleri, 2 Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.

32 Dolu yağdırdı yağmur yerine, 2 Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.

33 Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, 2 Parçaladı ülkenin ağaçlarını.

34 O buyurunca çekirgeler, 2 Sayısız yavrular kaynadı.

35 Ülkenin bütün bitkilerini yediler, 2 Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.

36 RAB ülkede ilk doğanların hepsini, 2 İlk çocuklarını öldürdü.

37 İsraillileri ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, 2 Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.

38 Onlar gidince Mısır sevindi, 2 Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısırın üzerine.

39 RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, 2 Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.

40 İstediler, bıldırcın gönderdi, 2 Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.

41 Kayayı yardı, sular fışkırdı, 2 Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.

42 Çünkü kutsal sözünü, 2 Kulu İbrahime verdiği sözü anımsadı.

43 Halkını sevinç içinde, 2 Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.

44 Ulusların topraklarını verdi onlara. 2 Halkların emeğini miras aldılar;

45 Kurallarını yerine getirsinler, 2 Yasalarına uysunlar diye. 2 RAB'be övgüler sunun!