1 Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor; 2 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 2 Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

2 Güzelliğin doruğu Siyondan 2 Parıldıyor Tanrı.

3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, 2 Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, 2 Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.

4 Halkını yargılamak için 2 Yere göğe sesleniyor:

5 ‹‹Toplayın önüme sadık kullarımı, 2 Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.››

6 Gökler Onun doğruluğunu duyuruyor, 2 Çünkü yargıç Tanrının kendisidir. |iSela

7 ‹‹Ey halkım, dinle de konuşayım, 2 Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim: 2 Ben Tanrıyım, senin Tanrınım!

8 Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, 2 Yakmalık sunuların sürekli önümde.

9 Ne evinden bir boğa, 2 Ne de ağıllarından bir teke alacağım.

10 Çünkü bütün orman yaratıkları, 2 Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

11 Dağlardaki bütün kuşları korurum, 2 Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

12 Acıksam sana söylemezdim, 2 Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.

13 Ben boğa eti yer miyim? 2 Ya da keçi kanı içer miyim?

14 Tanrıya şükran kurbanı sun, 2 Yüceler Yücesine adadığın adakları yerine getir.

15 Sıkıntılı gününde seslen bana, 2 Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

16 Ama Tanrı kötüye şöyle diyor: 2 ‹‹Kurallarımı ezbere okumaya 2 Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var?

17 Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor, 2 Sözlerimi arkana atıyorsun.

18 Hırsız görünce onunla dost oluyor, 2 Zina edenlere ortak oluyorsun.

19 Ağzını kötülük için kullanıyor, 2 Dilini yalana koşuyorsun.

20 Oturup kardeşine karşı konuşur, 2 Annenin oğluna kara çalarsın.

21 Sen bunları yaptın, ben sustum, 2 Beni kendin gibi sandın. 2 Seni azarlıyorum, 2 Suçlarını gözünün önüne seriyorum.

22 ‹‹Dikkate alın bunu, ey Tanrıyı unutan sizler! 2 Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.

23 Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; 2 Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.››