1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 2 Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RABbe seslenir, 2 Kurtulurum düşmanlarımdan.

4 Ölüm iplerine dolanmıştım, 2 Yıkım selleri basmıştı beni,

5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı, 2 Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

6 Sıkıntı içinde RABbe yakardım, 2 Yardıma çağırdım Tanrımı. 2 Tapınağından sesimi duydu, 2 Haykırışım kulaklarına ulaştı.

7 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, 2 Titreyip sarsıldı dağların temelleri, 2 Çünkü RAB öfkelenmişti.

8 Burnundan duman yükseldi, 2 Ağzından kavurucu ateş 2 Ve korlar fışkırdı.

9 Kara buluta basarak 2 Gökleri yarıp indi.

10 Bir Keruva binip uçtu, 2 Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.

11 Karanlığı örtündü, 2 Kara bulutları kendine çardak yaptı.

12 Varlığının parıltısından, 2 Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.

13 RAB göklerden gürledi, 2 Duyurdu sesini Yüceler Yücesi, 2 Dolu ve alevli korlarla.

14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, 2 Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.

15 Denizin dibi göründü, 2 Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB, 2 Senin azarlamandan, 2 Burnundan çıkan güçlü soluktan.

16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu, 2 Çıkardı beni derin sulardan.

17 Beni zorlu düşmanımdan, 2 Benden nefret edenlerden kurtardı, 2 Çünkü onlar benden güçlüydü.

18 Felaket günümde karşıma dikildiler, 2 Ama RAB bana destek oldu.

19 Beni huzura kavuşturdu, 2 Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

20 RAB doğruluğumun karşılığını verdi, 2 Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.

21 Çünkü RABbin yolunda yürüdüm, 2 Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım.

22 Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, 2 Kurallarından ayrılmadım.

23 Onun gözünde kusursuzdum, 2 Suç işlemekten sakındım.

24 Bu yüzden RAB beni doğruluğuma 2 Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.

25 Sadık kuluna sadakat gösterir, 2 Kusursuz olana kusursuz davranırsın.

26 Pak olanla pak olur, 2 Eğriye eğri davranırsın.

27 Alçakgönüllüleri kurtarır, 2 Gururluların başını eğersin.

28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım! 2 Karanlığımı aydınlatırsın.

29 Desteğinle akıncılara saldırır, 2 Seninle surları aşarım, Tanrım.

30 Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31 Var mı RABden başka tanrı? 2 Tanrımızdan başka kaya var mı?

32 Tanrı beni güçle donatır, 2 Yolumu kusursuz kılar.

33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi, 2 Doruklarda tutar beni.

34 Bana savaşmayı öğretti, 2 Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.

35 Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 2 Sağ elin destekler, 2 Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

36 Bastığım yerleri genişletirsin, 2 Burkulmaz bileklerim.

37 Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma, 2 Hepsi yok olmadan geri dönmedim.

38 Ezdim onları, kalkamaz oldular, 2 Ayaklarımın altına serildiler.

39 Savaş için beni güçle donattın, 2 Bana başkaldıranları önümde yere serdin.

40 Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın, 2 Benden nefret edenleri yok ettim.

41 Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı; 2 RABbi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.

42 Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler, 2 Sokak çamuru gibi savurup attım.

43 Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın, 2 Ulusların önderi yaptın, 2 Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.

44 Duyar duymaz sözümü dinlediler, 2 Yabancılar bana yaltaklandılar.

45 Yabancıların betleri benizleri attı, 2 Titreyerek çıktılar kalelerinden.

46 RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun! 2 Yücelsin kurtarıcım Tanrı!

47 Odur öcümü alan, 2 Halkları bana bağımlı kılan.

48 Düşmanlarımdan kurtarır, 2 Başkaldıranlardan üstün kılar beni, 2 Zorbaların elinden alır.

49 Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, 2 Adını ilahilerle öveceğim.

50 RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, 2 Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna 2 Sonsuza dek sevgi gösterir.