1 Dedim ki, 2 ‹‹Ey Yakupoğullarının önderleri, 2 İsrail halkının yöneticileri, 2 Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?

2 Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz. 2 Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.

3 Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz. 2 Kemiklerini kırar, 2 Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.››

4 Gün gelecek RABbe yakaracaklar. 2 Ama O yanıtlamayacak, 2 Yüzünü onlardan gizleyecek. 2 Çünkü kötülük yaptılar.

5 RAB diyor ki, 2 ‹‹Ey halkımı saptıran peygamberler, 2 Sizi doyuranlara esenlik diler, 2 Doyurmayanlara savaş açarsınız.

6 Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek. 2 Karanlıktan fal bakamayacaksınız. 2 Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.

7 Biliciler utandırılacak. 2 Rezil olacak falcılar. 2 Utançtan yüzlerini örtecekler. 2 Çünkü Tanrıdan yanıt gelmeyecek.››

8 Ama Yakupoğullarına isyanlarını, 2 İsrail halkına günahlarını bildirmek için 2 Ben RABbin Ruhuyla, güçle, 2 Adalet ve cesaretle donatıldım.

9 Adaletten nefret eden, 2 Doğruları çarpıtan ey Yakupoğullarının önderleri 2 Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:

10 Siyonu kan dökerek, 2 Yeruşalimi zorbalıkla bina ediyorsunuz.

11 Önderleri rüşvetle yönetir, 2 Kâhinleri ücretle öğretir, 2 Peygamberleri para için falcılık eder. 2 Sonra da, ‹‹RAB bizimle birlikte değil mi? 2 Başımıza bir şey gelmez›› diyerek 2 RABbe dayanmaya kalkışırlar.

12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden. 2 Taş yığınına dönecek Yeruşalim. 2 Tapınağın kurulduğu dağ 2 Çalılarla kaplanacak.