1 RABbin söylediğine kulak verin: 2 Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin. 2 Tepeler duysun sesinizi.

2 Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri, 2 RABbin suçlamasını dinleyin. 2 Çünkü RAB halkından davacı, 2 İsrailden şikâyetçi.

3 ‹‹Ey halkım, sana ne yaptım?›› diyor RAB, 2 ‹‹Sana nasıl yük oldum, yanıtla.

4 Seni Mısırdan ben çıkardım, 2 Ben kurtardım seni kölelik diyarından. 2 Sana öncülük etsinler diye Musayı, Harunu, Miryamı ben gönderdim.

5 Ey halkım, Moav Kralı Balakın neler öğütlediğini, 2 Beor oğlu Balamın onu nasıl yanıtladığını anımsa. 2 Şittimden Gilgala dek olup biteni an. 2 Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksın.››

6 RABbin önüne ne ile çıkayım, 2 Yüce Tanrıya nasıl tapınayım? 2 Onun önüne yakmalık sunuyla mı, 2 Bir yaşında danayla mı çıkayım?

7 Binlerce koç sunsam, 2 Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, 2 RAB hoşnut kalır mı? 2 Suçuma karşılık ilk oğlumu, 2 İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; 2 Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden 2 Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka 2 Tanrınız RAB sizden ne istedi?

9 Dinleyin! RAB kente sesleniyor. 2 Onun adından korkmak bilgeliktir. 2 Diyor ki, ‹‹Ey halk ve kent meclisi, dinleyinfı. Masoretik metin ‹‹Ey halk, dinle ve onu kim atadı?››

10 Kötü adamların evleri 2 Haksızca kazanılmış servetlerle dolu, 2 Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? 2 Eksik ölçek lanetlidir.

11 Hileli terazi kullanan, 2 Torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım?

12 Kentin zenginleri zorba, 2 Halkı da yalancıdır. 2 Dillerinden aldatıcı sözler dökülür.

13 Günahlarınızdan ötürü yıkımınızı, 2 Mahvınızı hazırladım bile.

14 Yiyecek, ama doymayacaksınız. 2 Aç kalacak karnınız, 2 Biriktireceksiniz, ama saklayamayacaksınız. 2 Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim.

15 Ekecek, ama biçemeyeceksiniz. 2 Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz. 2 Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz.

16 Kral Omri'nin buyruklarına, 2 Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz, 2 Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım, yıkıma uğratacağım. 2 Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız.››