1 Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. 2 Çevremizi sardılar, 2 İsraili yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.

2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, 2 Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, 2 İsraili benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. 2 Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek 2 RAB İsraillileri düşmanlarına teslim edecek. 2 Sonra öbür soydaşları İsraillilere katılacak.

4 O gelince, halkını RABden aldığı güçle 2 Tanrısı RABbin görkemli adına yönetecek. 2 Halk güvenlik içinde yaşayacak. 2 Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

5 Halkına esenlik getirecek. Asurlular ülkemize saldırıp 2 Kalelerimizi ele geçirince, 2 Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız. önder››.

6 Asur topraklarını kılıçla, 2 Nemrutun topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. 2 Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlulardan 2 Bizi bu önderler kurtaracak.

7 Yakupun soyundan geride kalanlar, 2 Birçok halkın arasında 2 RABbin gönderdiği çiy gibi, 2 Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden 2 Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.

8 Orman hayvanları arasında aslan ne ise, 2 Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, 2 Yakupun soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, 2 Halkların ortasında öyle olacaklar.

9 Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz. 2 Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.

10 RAB diyor ki, 2 ‹‹O gün atlarınızı elinizden alacak, 2 Savaş arabalarınızı yok edeceğim.

11 Ülkenizdeki kentleri yıkacak, 2 Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.

12 Büyü yapma gücünüzü kıracağım, 2 Aranızda falcı kalmayacak.

13 Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım. 2 Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.

14 Aşera putlarınızı söküp atacağım, 2 Yerle bir edeceğim kentlerinizi.

15 Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.››