1 ‹‹Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak

2 ve de ki, ‹‹ ‹Annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan! 2 Genç aslanlar arasında yatar, 2 Yavrularını beslerdi.

3 Büyüttüğü yavrulardan biri 2 Genç bir aslan oldu. 2 Avını kapıp parçalamayı öğrendi, 2 İnsan yiyen bir aslan oldu.

4 Haberi uluslar arasında duyuldu. 2 Kurdukları tuzağa düştü, 2 Onu çengellerle Mısıra sürüklediler.

5 Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce, 2 Yavrularından başka birini alıp 2 Genç bir aslan olarak yetiştirdi.

6 Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı, 2 Genç bir aslan oldu. 2 Avını kapıp parçalamayı öğrendi, 2 İnsan yiyen bir aslan oldu.

7 Onların kalelerini yıktı, 2 Kentlerini viraneye çevirdi. 2 Ülkede yaşayan herkes 2 Onun kükreyişinden dehşete düştü. kadınlarını tanıdı››.

8 Çevredeki uluslar üzerine geldiler, 2 Ağlarını gerdiler, 2 Onu tuzağa düşürdüler.

9 Çengel takıp onu kafese koydular 2 Ve Babil Kralına götürdüler. 2 İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye 2 Onu gözetim altında tuttular.

10 ‹‹ ‹Annen su kıyısındaki bağında 2 Dikilmiş bir asma gibiydi. 2 Bol su sayesinde dal budak saldı, 2 Ürün verdi.

11 Dalları kral asası olacak kadar güçlendi. 2 Asma boy attı, 2 Bulutlara dek yükseldi. 2 Yüksekliği ve dallarının çokluğu 2 Herkesçe görüldü.

12 Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar. 2 Doğu rüzgarı ürününü kuruttu. 2 Güçlü dalları koparılıp kurudu, 2 Ateş onları yakıp yok etti.

13 Şimdi çöle, 2 Kurak, susuz bir yere dikildi.

14 Gövdesi ateş aldı, 2 Filizini, ürününü yakıp yok etti. 2 Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.› 2 Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.››